Dana Baginska

geisha-kage-418

Geisha Ka-Ge V/V

ets op doek

70 cm x 60 cm